Lean Innovation lab

Ideasta konseptiksi 30 päivässä

Digitalisaatio muokkaa kiihtyvällä tahdilla maailmaa ja liiketoimintaa. Uutta kasvua tuovan liiketoiminnan kehittäminen jää kuitenkin usein sisäisten resurssien & rakenteiden takia vain ajatustasolle.

Vastauksemme tähän ongelmaan on lean startup-ajattelu, jota olemme hyödyntäneet sekä perustamissamme yrityksissä että asiakkaillemme suunnittelemissa digitaalisissa palveluissa. Tarjoamme digitaaliseen transformaatioon ketterän ratkaisun: teemme alustavasta ideastanne konseptin tai prototyypin 30 päivässä.

Ota yhteyttä ja kerromme, miten rakennamme teille uuden menestystarinan!

Ota yhteyttä

Lähestyminen

Konseptin luominen vaatii

Mitä tarvitsemme teiltä?

Idean tai ongelman, jota oma organisaatiosi ei saa vietyä powerpoint-esitystä pidemmälle.

Yhden henkilön mukaan kuukauden kestävään lean startup –tiimiin tuomaan ymmärrystä toimialasta.

30 päivää aikaa valmistella konseptia.

Lean innovation - prosessi

Lean innovation-prosessi
  • 1. Kartoitus

    Lähdemme yhdessä viemään ideaa eteenpäin selvittämällä sen markkinapotentiaalin, ja markkinapotentiaalin kannalta keskeisimmät hypoteesit. Valitsemme samalla idean jalostamisen kannalta tarvittavat osaajat.

  • 2. Ideointi

    Mirumin, Lapioworksin ja asiakkaan muodostama tiivis tiimi muodostaa hypoteesin ja arvolupauksen idean ympärille.

  • 3. Kiteytys

    Ideasta muodostetaan kiteytetty konsepti tai prototyyppi, joka todentaa jokaisen menestyvän konseptin kulmakiveä, eli loppuasiakkaan kokemaa arvoa.

Lopputulos

Mitä tarvitsemme teiltä?

Ratkaisu - eli konsepti tai prototyyppi, jota tiimi pitchaa yhdessä asiakkaan organisaatiolle.

Jatkosuunnitelma - eli konkreettinen roadmap ja budjetti konseptin kehittämiselle

Motivoitunut tiimi - joka pystyy viemään konseptin tuotantoon ja tarvittaessa skaalautumaan.

Nykyisiä asiakkaitamme

Nokia
Aurinkomatkat
Fujitsu

Perustettuja startupeja

Meshly
AdQ
Salesframe

Tekijät

Mirum

Mirum on globaali luova toimisto. Rakennamme brändejä markkinointiviestinnän ja digitaalisten palvelujen avulla.

Arif Samaletdin

Arif Samaletdin

Chief Business Development Officer
arif.samaletdin@mirumagency.com
+358 40 732 9018 LinkedIn

Lapioworks

Shift on erikoistunut muutoksien tuomien mahdollisuuksien hyödyntämiseen. Liiketoiminnan ja teknologian syklisyys luo yhä kiihtyvämmällä tahdilla mahdollisuuksia joihin pitää tarttua nopeasti, läpinäkyvästi ja tuloksellisesti.

Jan Niemi

Jan Niemi

Co-founder & CEO
jan.niemi@shiftactions.com
+358 40 827 4866 LinkedIn
Christoffer Husell

Christoffer Husell

Co-founder
christoffer.husell@shiftactions.com
+358 457 53 008 53 LinkedIn